Επικοινωνία

Γραφικές Τέχνες - Τυπογραφείο - ΤΥΠΟΣΥΝΘΕΣΗ

Βασιλέως Ηρακλείου 10
546 25 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο 2310 531.514
Κινητό τηλέφωνο 6939 04.74.21

  info@typosin.gr

  www.vrisko.gr/typosin